Står du overfor en omstrukturering af dit interessentskab eller kommanditselskab, der indebærer tinglysning af adkomstændringer på fast ejendom, eller er dit selskab tidligere blevet opkrævet en variabel tinglysningsafgift, så er der måske godt nyt. Skattestyrelsen har netop offentliggjort et styresignal, som kan have betydning for skattetransparente selskaber, der skal tinglyse adkomstændringer på fast ejendom.

Ved tinglysning af ejerskifte af fast ejendom skal der som udgangspunkt betales både en fast afgift på 1.750 kr., og en variabel afgift på 0,6 procent af ejerskiftesummen. Selskaber, der ønsker at foretage adkomstændringer i form af fusion, spaltning, omdannelse eller tilføjelse af aktiver, skal dog kun betale fast afgift.

Ifølge Skattestyrelsens hidtidige praksis omfattede ”selskaber mv.” som udgangspunkt kun selskaber og foreninger uden personlig hæftelse. Det betød, at skattetransparente selskaber, herunder interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S), ikke kunne opnå afgiftsreduktion ved tinglysning af adkomstændringer.

Ved Højesterets dom af 2. februar 2021 – som Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab tidligere har omtalt i en nyhed – fandt Højesteret, at den selskabsretlige regulering ikke er styrende for, hvilke selskaber der kan opnå afgiftsreduktion. Skattetransparente selskaber, herunder interessentskaber (I/S og kommanditselskaber (K/S), kan således også opnå en afgiftsreduktion ved tilførsel af aktiver.

Højesterets underkendelse af Skattestyrelsens praksis har givet Skattestyrelsen anledning til at udsende et nyt styresignal.

Det nye styresignal vil betyde, at alle typer af selskaber og foreninger kan opnå afgiftsreduktion ved tinglysning af adkomstændringer på fast ejendom, såfremt omstruktureringen opfylder betingelserne for at udgøre henholdsvis en fusion, spaltning, omdannelse eller tilføjelse af aktiver.

Ændringen af praksis giver adgang til genoptagelse i sager, hvor parterne ikke blev anset for ”selskaber mv.” efter Skattestyrelsens hidtidige praksis og dermed både har betalt fast afgift og variabel afgift på 0,6% af ejerskiftesummen. Hvis betingelserne er opfyldt, kan der ske ekstraordinær genoptagelse af sager, der vedrører afgiftsperioden fra maj 2013 og senere. 

Er din virksomhed tidligere blevet opkrævet den variable afgift eller står du over for en omstrukturering af din virksomhed, så kontakt os gerne for at få afdækket, om der kan opnås en besparelse på tinglysningsafgiften.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har stor erfaring med genoptagelsessager og rådgiver om alle forhold vedrørende skatter og afgifter. For yderligere information om styresignalet og konsekvenser af dette, kan der tages kontakt til Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *