Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Nye momsregler for leasing- og demobiler

Den 1. juli 2021 trådte nye momsregler i kraft vedrørende den momsmæssige behandling af videresalg af leasing- og demobiler. Ændringen i momsloven har især betydning for bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder og køreskoler når de videresælger biler, der har været indregistreret på fuld registreringsafgift. For at undgå moms på registreringsafgift har Danmark en særlig bestemmelse, hvor leasingselskaber og […]

Skærpelse af momsfritagelse ved levering af transportydelser over landegrænser

I kraft af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C., har Skattestyrelsen udarbejdet et nyt styresignal, som skærper den danske praksis vedrørende momsfritagelse ved levering af transportydelser over landegrænser. Praksisændringen medfører, at underleverandørydelser fra den 22. december 2021 ikke vil være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 16. […]

Vedtagelse af L 129 om ændring af registreringsafgiftsloven mv.

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget et lovforslag, som gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. Ændringen har virkning for biler, der blev indregistreret fra den 18. december 2020 og frem. De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021. Indtil […]

Er du til russisk roulette? Så gå ind i autobranchen!

Af advokat Diana Mønniche, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab I henhold til registreringsafgiftslovens bestemmelser kan virksomheder, der er registreret for registreringsafgift, selv værdiansætte brugte køretøjer. Til brug for værdiansættelsen af brugte køretøjer har Motorstyrelsen udarbejdet en vejledning til virksomhederne, hvoraf det fremgår, hvordan virksomhederne skal udøve skønnet. Selvom virksomhederne følger de udstukne retningslinjer til punkt og prikke, bliver […]

Redegørelse om benyttelse af skattely i forbindelse med aggressiv skatteplanlægning

CEPOS udsendte den 22. juni 2021 en analyse, der redegør for benyttelse af skattely i forbindelse med aggressiv skatteplanlægning. Analysen er skrevet for CEPOS af skatteadvokat Peter Loft. Nedenstående pressemeddelelse er offentliggjort den 22. juni 2021 her. ”Redegørelsen gør op med en række myter, som præger debatten, og som i sidste ende kan hæmme den […]

Ingen solidarisk hæftelse ved anvendelse af ekstern afgiftsberegner!

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har den 2. juni 2021 vundet en principiel sag om hæftelsesansvar for registreringsafgift, når en autoforhandler har anvendt en ekstern afgiftsberegner til at angive og afregne registreringsafgift. Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen, som må anses at få betydning for alle de øvrige tilsvarende sager om hæftelsesansvar, hvor Motorstyrelsen har gjort krav […]

Nyt om beskatning af bitcoins

I en tidligere nyhed har Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab beskrevet, hvordan beskatningen af bitcoins er. I 2018 annoncerede Skattestyrelsen, at ca. 2.700 danskere havde udsigt til at blive kontaktet af Skattestyrelsen med henblik på en afklaring af, om de havde behandlet deres bitcoins korrekt skattemæssigt – det vil sige, om de havde ladet sig beskatte af gevinster. […]

Sælger du til private i EU? Nye momsregler ved internethandel

Nye regler for salg til private inden for EU betyder, at virksomheder slipper for at indberette moms til hvert enkelt af de EU-lande, der sælges til. For at gøre det nemmere for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms ift. særreglerne er der lavet en frivillig EU-ordning, der gør det muligt for dig at registrere […]

Bachmann/Partners forbedrer ranking i Legal 500

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er igen i år blevet optaget i Legal 500, der rangerer advokatvirksomheder inden for forskellige specialer. I år er Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rangeret som en ”tier 3” advokatvirksomhed inden for skatter og afgifter. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er i 2021 blev rangeret som en tier 3 advokatvirksomhed af Legal 500, som rangerer advokatvirksomheder på tværs af […]

Særskilte leasingkontrakter kan ikke anses for at være én samlet aftale og udløser ikke afgiftsmæssige konsekvenser som én samlet aftale

Landsskatteretten har den 10. marts 2021 i en sag taget stilling til, om det forhold, at en leasingtager ved indgåelse af en leasingaftale for en periode på 12 måneder samtidig underskrev leasingkontrakter for efterfølgende periode 2 og 3, kan medføre, at alle tre leasingkontrakter må anses som én samlet leasingaftale. Hvis der var tale om […]