Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Sælger du til private i EU? Nye momsregler ved internethandel

Nye regler for salg til private inden for EU betyder, at virksomheder slipper for at indberette moms til hvert enkelt af de EU-lande, der sælges til. For at gøre det nemmere for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms ift. særreglerne er der lavet en frivillig EU-ordning, der gør det muligt for dig at registrere […]

Bachmann/Partners forbedrer ranking i Legal 500

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er igen i år blevet optaget i Legal 500, der rangerer advokatvirksomheder inden for forskellige specialer. I år er Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rangeret som en ”tier 3” advokatvirksomhed inden for skatter og afgifter. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er i 2021 blev rangeret som en tier 3 advokatvirksomhed af Legal 500, som rangerer advokatvirksomheder på tværs af […]

Særskilte leasingkontrakter kan ikke anses for at være én samlet aftale og udløser ikke afgiftsmæssige konsekvenser som én samlet aftale

Landsskatteretten har den 10. marts 2021 i en sag taget stilling til, om det forhold, at en leasingtager ved indgåelse af en leasingaftale for en periode på 12 måneder samtidig underskrev leasingkontrakter for efterfølgende periode 2 og 3, kan medføre, at alle tre leasingkontrakter må anses som én samlet leasingaftale. Hvis der var tale om […]

Nye initiativer til styrkelse af skattekontrollen

Skatteminister Morten Bødskov har i dag, den 3. marts 2021 fremlagt en samlet plan til styrkelse af skattekontrollen: Styrket skattekontrol – tæt på og klar til fremtiden. Anden etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark. Regeringen har i alt afsat 2,7 mia. kr. ekstra til styrkelse af skattevæsenet, svarende til 1.000 ekstra ansatte. I […]

Overgangsregler i forbindelse med ændring af registreringsafgiftsloven

Folketinget vedtog den 9. februar 2021 lovforslag nr. L 129, der gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. I forbindelse med ændringen af registreringsafgiftsloven er der indført en række overgangsbestemmelser, som vil blive gennemgået nedenfor. Håndtering af indregistrering af køretøjer frem til lovens ikrafttrædelse Ændringerne […]

Tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved omstruktureringer i skattetransparente enheder

Højesteret har den 2. februar 2021 afsagt dom i en sag, hvor spørgsmålet var, om en tilførsel af aktiver (fast ejendom) fra et interessentskab til et kommanditaktieselskab skulle udløse procentafgift efter reglerne i tinglysningsafgiftsloven eller om overdragelsen alene udløste den faste afgift. Højesteret gav interessentskabet medhold i, at overdragelsen ikke udløste procentafgift. Et interessentskab foretog […]

Vanvidskørsel med retssikkerheden skader tilliden til skattevæsenet

Skrevet af advokat Peter Loft. Publiceret den 31. januar 2021 på altinget.dk. Berlingske bragte den 21. og 22. januar to artikler om, at tilliden til skattevæsenet fortsat er faldende til det hidtil laveste niveau. Skatteminister Morten Bødskov (S) udtalte i den forbindelse, at tilliden skal genskabes ved at sørge for, at skattevæsenet er i stand […]

Politisk aftale om erstatning til minkavlere – skattemæssige perspektiver

Der blev den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om at yde fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhvervene som følge af regeringens beslutning fra november 2020 om at aflive alle mink på danske minkfarme. Dette gælder uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej. Efter den politiske […]

Tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten

EU-Domstolen afsagde i oktober 2020 en dom, der giver fortolkningsbidrag til den situation, hvor en medlemsstat har opkrævet afgifter i strid med EU-retten og hvor en afgiftspligtig søger om at få tilbagebetalt denne ulovligt opkrævede afgift. I den pågældende sag var der fastsat en frist på ca. 1 år til at søge om tilbagebetaling af […]

Myndigheder får flere beføjelser på skatteområdet. Det svækker borgernes retssikkerhed

Af advokat Peter Loft, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab, tidl. departementschef i Skatteministeriet. Publiceret søndag den 24. januar 2021 i Morgenavisen Jyllands-Posten. Skatteminister Morten Bødskov gør sig store anstrengelser for at genoprette tilliden til skattevæsenet. Spørgsmålet er imidlertid, om dette lader sig gøre, så længe der ensidigt fokuseres på at sikre skattevæsenet tilstrækkelige ressourcer og kontrolværktøjer, så ingen […]