Forfatter Arkiver: BachmannPartners

Regeringens nye iværksætterudspils betydning for skatteområdet

Regeringen har for nyligt offentliggjort et nyt iværksætterudspil, der skal forbedre vilkårene for danske start-ups og iværksættere. Udspillet indeholder 41 konkrete initiativer, der kan få stor betydning for erhvervslivet. Hvad betyder det for dig? Regeringen har fremlagt et omfattende udspil, der indeholder 41 konkrete initiativer, som sigter mod at forbedre rammevilkårene for danske start-ups og […]

Ejendomsudviklere får bedre muligheder for generationsskifte

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” bliver det som noget nyt muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med skattemæssig succession. Der er tale om en meget markant ændring, der vil medføre store skattemæssige lempelser ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. […]

Retskrav på skematisk værdiansættelse

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil der blive indført et retskrav på anvendelse af en skematisk værdiansættelse ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden for den nære familie. Ifølge udspillet skal den skematiske værdiansættelse altid kunne anvendes som beskatningsgrundlag ved opgørelse af bo- og gaveafgiften, når der overdrages ejerandele i en erhvervsvirksomhed. Efter gældende regler skal […]

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder nedsættes

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomheder (personligt ejede virksomheder og selskaber) til nærtstående familiemedlemmer m.v. blive nedsat fra 15 til 10 pct. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. Et af de fremsatte udspil omfatter […]

Styresignaler vedrørende kryptoaktiver åbner muligheden for genoptagelse af tidligere års skatteansættelser.

Skattestyrelsen har i april 2024 udstedt to genoptagelsesstyresignaler vedr. krydshandler og udokumenterede indsætninger i relation til kryptovalutaer/-aktiver. Bachmann/Partners har i marts 2024 udgivet et nyhedsbrev, der behandler de udkast til styresignaler, som ligger til grund for de nyligt udstedte styresignaler. Klik her for at læse eller genlæse nyhedsbrevet. Styresignalerne bekræfter, at den beregningsmetode, som Skattestyrelsen […]

Iværksættere risikerer et skattesmæk

Iværksættere, der har benyttet sig af skattekreditordningen for forskning og udvikling, risikerer et skattesmæk. Særligt tech-branchen har været i søgelyset hos Skattestyrelsen, der ser restriktivt på softwareudvikling. Skattestyrelsens afgørelser kan være livstruende for start-up virksomheder, der forsøger at få en sund og nyskabende virksomhed sat i verden. Skattekreditordningen Siden 1973 har vi i Danmark haft […]

Styresignaler vedrørende kryptoaktiver sendt i høring

Skattestyrelsen har den 7. marts 2024 sendt to udkast til styresignaler vedr. krydshandler og udokumenterede indsætninger i relation til kryptoaktiver i høring. Udkastene kommer i kølvandet på skatteministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål nr. 120 og 121 af 23. november 2023. Spørgsmålene blev stillet på baggrund af de nye beregningsmodeller, som Skattestyrelsen siden ultimo 2022 har […]

Optagelse af fast ejendom til dagsværdi i et revideret regnskab udgjorde særlige omstændigheder, som hindrede anvendelsen af 15%-reglen.

Vestre Landsret har ved en dom af 12. februar 2024 fundet, at en fars familieoverdragelse af sine andele i to kommanditselskaber, der ejede fast ejendomme, ikke kunne ske under anvendelse af 15%-reglen. Ejendommene var optaget til dagsværdier i et revideret regnskab. Disse dagsværdier oversteg de offentlige vurderinger med ca. 40 %. Ved afgiftsberegningen i forbindelse […]