Kategori Arkiver: Uncategorized @da

Straffesager og klagesager kan behandles sideløbende

Skattestyrelsen justerer i et nyt styresignal kriterierne om behandling eller berostillelse af straffesager i Skattestyrelsen, når der er en klagesag over den underliggende materielle afgørelse. Efter justeringen af kriterierne vil hovedreglen være, at straffesager og klagesager kan behandles sideløbende. Hvis en skatteyder har klaget over Skatteforvaltningens afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, hvor Skatteforvaltningen samtidig […]

Udvalgte afgørelser, Strafansvaret for undladt transfer pricing-dokumenttion

Danmark har siden 1998 haft en udførlig Transfer Pricing lovgivning, som fra sin start pålagde større koncerner en dokumentationspligt (TP-dokumentation). Den nationale lovgivning fremgår nu af Skattekontrollovens §§ 37- 52. De nærmere krav for TP-dokumentationen fremgår af Bekendtgørelse nr. 468 fra 2022 om dokumentation af kontrollerede transaktioner, som nærmere er udfyldt i Skattestyrelsens Vejledning af […]

Udbetaling af bonus til medlemmer af et selskab med begrænset ansvar skulle ikke beskattes som aktieindkomst

TryghedsGruppen smba, der er et såkaldt selskab med begrænset ansvar, ejer 45 pct. af aktierne i Tryg A/S. Som kunde hos bl.a. Tryg A/S er man medlem af TryghedsGruppen smba. Højesteret har i en netop offentliggjort dom haft anledning til at bedømme, hvordan bonus, der blev udbetalt fra TryghedsGruppen smba, skulle behandles skattemæssigt. Højesteret fandt, […]

Licensordning til leasingselskaber

Den nye regering lægger an til en licensordning for leasingselskaber med henblik på at komme ulovlige transaktioner til livs. Det fremgår det politiske grundlag for Danmark regering, at regeringen fortsat vil øge indsatsen mod skattely samt slå ned på og lukke skattehuller. Det kan eksempelvis være i forhold til at komme ulovlige transaktioner til livs […]