Kategori Arkiver: Uncategorized @da

Grøn skattereform ligner en snusfornuftig hyldevare

Kronik af advokat Peter Loft. Publiceret den 25. november 2020 på altinget.dk. Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en grøn skattereform, som skal fremme den grønne omstilling og således bidrage til målet om en reduktion på 70 procent af CO2-udledningerne inden 2030. Udspillet er allerede blevet kritiseret for at være uambitiøst, blandt andet fordi […]

Bør omkvalificering af hobbyvirksomhed være afskåret fra anvendelse af brugtmomsordningen

Landsskatteretten har den 23. september 2020 truffet afgørelse om, at brugtmomsordningen ikke kunne anvendes i en pensionists hobbyvirksomhed, da hverken de regnskabsmæssige krav eller fakturakravene var opfyldt. Aktiviteten i virksomheden blev af SKAT ikke betragtet som værende hobby, men derimod som en almindelig momspligtig virksomhed. Den pågældende sag vedrørte en pensionist, som i 2014 og […]

Krav om indberetning af salg- og udbudspriser for køretøjer

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter den politiske aftale fra juni 2020 mellem alle Folketingets partier om styrkelse af motorområdet. En del af lovforslaget går ud på, at erhvervsdrivende, der sælger brugte motorkøretøjer, til brug for etableringen af det […]