Kategori Arkiver: Uncategorized @da

Sælger du til private i EU? Nye momsregler ved internethandel

Nye regler for salg til private inden for EU betyder, at virksomheder slipper for at indberette moms til hvert enkelt af de EU-lande, der sælges til. For at gøre det nemmere for virksomheder at opkræve, indberette og betale moms ift. særreglerne er der lavet en frivillig EU-ordning, der gør det muligt for dig at registrere […]

Nye initiativer til styrkelse af skattekontrollen

Skatteminister Morten Bødskov har i dag, den 3. marts 2021 fremlagt en samlet plan til styrkelse af skattekontrollen: Styrket skattekontrol – tæt på og klar til fremtiden. Anden etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark. Regeringen har i alt afsat 2,7 mia. kr. ekstra til styrkelse af skattevæsenet, svarende til 1.000 ekstra ansatte. I […]

Overgangsregler i forbindelse med ændring af registreringsafgiftsloven

Folketinget vedtog den 9. februar 2021 lovforslag nr. L 129, der gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. I forbindelse med ændringen af registreringsafgiftsloven er der indført en række overgangsbestemmelser, som vil blive gennemgået nedenfor. Håndtering af indregistrering af køretøjer frem til lovens ikrafttrædelse Ændringerne […]

Politisk aftale om erstatning til minkavlere – skattemæssige perspektiver

Der blev den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om at yde fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhvervene som følge af regeringens beslutning fra november 2020 om at aflive alle mink på danske minkfarme. Dette gælder uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej. Efter den politiske […]

Myndigheder får flere beføjelser på skatteområdet. Det svækker borgernes retssikkerhed

Af advokat Peter Loft, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab, tidl. departementschef i Skatteministeriet. Publiceret søndag den 24. januar 2021 i Morgenavisen Jyllands-Posten. Skatteminister Morten Bødskov gør sig store anstrengelser for at genoprette tilliden til skattevæsenet. Spørgsmålet er imidlertid, om dette lader sig gøre, så længe der ensidigt fokuseres på at sikre skattevæsenet tilstrækkelige ressourcer og kontrolværktøjer, så ingen […]

Grøn skattereform ligner en snusfornuftig hyldevare

Kronik af advokat Peter Loft. Publiceret den 25. november 2020 på altinget.dk. Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en grøn skattereform, som skal fremme den grønne omstilling og således bidrage til målet om en reduktion på 70 procent af CO2-udledningerne inden 2030. Udspillet er allerede blevet kritiseret for at være uambitiøst, blandt andet fordi […]

Bør omkvalificering af hobbyvirksomhed være afskåret fra anvendelse af brugtmomsordningen

Landsskatteretten har den 23. september 2020 truffet afgørelse om, at brugtmomsordningen ikke kunne anvendes i en pensionists hobbyvirksomhed, da hverken de regnskabsmæssige krav eller fakturakravene var opfyldt. Aktiviteten i virksomheden blev af SKAT ikke betragtet som værende hobby, men derimod som en almindelig momspligtig virksomhed. Den pågældende sag vedrørte en pensionist, som i 2014 og […]

Krav om indberetning af salg- og udbudspriser for køretøjer

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter den politiske aftale fra juni 2020 mellem alle Folketingets partier om styrkelse af motorområdet. En del af lovforslaget går ud på, at erhvervsdrivende, der sælger brugte motorkøretøjer, til brug for etableringen af det […]