Månedlig Arkiver: februar 2021

Overgangsregler i forbindelse med ændring af registreringsafgiftsloven

Folketinget vedtog den 9. februar 2021 lovforslag nr. L 129, der gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. I forbindelse med ændringen af registreringsafgiftsloven er der indført en række overgangsbestemmelser, som vil blive gennemgået nedenfor. Håndtering af indregistrering af køretøjer frem til lovens ikrafttrædelse Ændringerne […]

Tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved omstruktureringer i skattetransparente enheder

Højesteret har den 2. februar 2021 afsagt dom i en sag, hvor spørgsmålet var, om en tilførsel af aktiver (fast ejendom) fra et interessentskab til et kommanditaktieselskab skulle udløse procentafgift efter reglerne i tinglysningsafgiftsloven eller om overdragelsen alene udløste den faste afgift. Højesteret gav interessentskabet medhold i, at overdragelsen ikke udløste procentafgift. Et interessentskab foretog […]

Vanvidskørsel med retssikkerheden skader tilliden til skattevæsenet

Skrevet af advokat Peter Loft. Publiceret den 31. januar 2021 på altinget.dk. Berlingske bragte den 21. og 22. januar to artikler om, at tilliden til skattevæsenet fortsat er faldende til det hidtil laveste niveau. Skatteminister Morten Bødskov (S) udtalte i den forbindelse, at tilliden skal genskabes ved at sørge for, at skattevæsenet er i stand […]