Månedlig Arkiver: januar 2021

Politisk aftale om erstatning til minkavlere – skattemæssige perspektiver

Der blev den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om at yde fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhvervene som følge af regeringens beslutning fra november 2020 om at aflive alle mink på danske minkfarme. Dette gælder uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej. Efter den politiske […]

Tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten

EU-Domstolen afsagde i oktober 2020 en dom, der giver fortolkningsbidrag til den situation, hvor en medlemsstat har opkrævet afgifter i strid med EU-retten og hvor en afgiftspligtig søger om at få tilbagebetalt denne ulovligt opkrævede afgift. I den pågældende sag var der fastsat en frist på ca. 1 år til at søge om tilbagebetaling af […]

Myndigheder får flere beføjelser på skatteområdet. Det svækker borgernes retssikkerhed

Af advokat Peter Loft, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab, tidl. departementschef i Skatteministeriet. Publiceret søndag den 24. januar 2021 i Morgenavisen Jyllands-Posten. Skatteminister Morten Bødskov gør sig store anstrengelser for at genoprette tilliden til skattevæsenet. Spørgsmålet er imidlertid, om dette lader sig gøre, så længe der ensidigt fokuseres på at sikre skattevæsenet tilstrækkelige ressourcer og kontrolværktøjer, så ingen […]

Hjælp til erhvervslivet vil møde indædt modstand i rød blok

Skrevet af advokat Peter Loft. Publiceret den 19. januar 2021 på altinget.dk. En skønne dag er der vel så meget kontrol over corona-virussen, at samfundet så småt kan begynde at åbne igen. De mange hjælpeordninger har betydet, at de fleste virksomheder har kunnet overleve – omend ofte i dvaletilstand. Men vi har til gode at […]