Månedlig Arkiver: oktober 2023

Nye regler på motorområdet

Arbejder du eller din virksomhed indenfor autobranchen, skal du være opmærksom på, at regeringen netop har fremsat lovforslag om en række ændringer på motorområdet, der efter vores vurdering bestemt ikke gør retsstillingen bedre for selvanmeldere. Regeringen har fremsat forslag om, at det ikke skal være muligt for selvanmeldere at ændre i måneds-angivelsen for afgiftsberigtigede køretøjer […]

Adgang til genoptagelse af afgørelser om nægtelse af eksportgodtgørelse

Har du eller din virksomhed fået afslag på en anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse eller krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt eksportgodtgørelse, fordi køretøjet først var dokumenteret udført 3 måneder efter, at køretøjet var anmeldt til eksport, kan der nu søges om genoptagelse. Motorstyrelsen har netop offentliggjort et Styresignal, hvor Motorstyrelsen ændrer praksis, således at […]