Månedlig Arkiver: maj 2022

15 %-reglen – Nu en undtagelse frem for hovedreglen

Skattestyrelsen har sendt et udkast til styresignal i høring som følge af en nyere kendelse afsagt af Højesteret. Styresignalet beskriver, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at Skattestyrelsen ikke anser sig bundet af en værdiansættelse efter 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret ved familieoverdragelser. Ved gaveafgiftsberegning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer […]

Anvendelse af 15 %-reglen ved overdragelse af næringsejendomme

Fordelene ved at være i næring med ejendomme er nu blevet endnu større efter Landsskatterettens afgørelse, hvor Skattestyrelsens årelange praksis tilsidesættes. Parter kan værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Reglen gør det muligt for forældre at generationsskifte en ejendom til deres børn til 15 […]