Månedlig Arkiver: november 2022

Kreditorskifte i et aktionærlån fra datterselskab til moderselskab udgør ikke et nyt aktionærlån

Skattestyrelsen har udstedt et styresignal som følge af, at Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en retssag om beskatning af aktionærlån. Styresignalet beskriver den nye praksis i det tilfælde, hvor et aktionærlån bliver overført fra et datterselskab til et moderselskab ved et kreditorskifte. En hovedaktionær, der optager lån i eget selskab, skal som udgangspunkt […]

Registreringsafgift – hvornår foreligger der sikker hjemmel?

Vi har på baggrund af en nyligt vundne retssag i Østre Landset udgivet en faglig artikel i SR-SKAT med vores bidrag til en analyse vedr. lovfortolkningen af registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c i forbindelse med udbetaling af godtgørelse af registreringsafgifter ved eksport af brugte køretøjer og vores syn på myndighedernes meget uheldige ageren […]