Månedlig Arkiver: juni 2024

Regeringens nye iværksætterudspils betydning for skatteområdet

Regeringen har for nyligt offentliggjort et nyt iværksætterudspil, der skal forbedre vilkårene for danske start-ups og iværksættere. Udspillet indeholder 41 konkrete initiativer, der kan få stor betydning for erhvervslivet. Hvad betyder det for dig? Regeringen har fremlagt et omfattende udspil, der indeholder 41 konkrete initiativer, som sigter mod at forbedre rammevilkårene for danske start-ups og […]

Ejendomsudviklere får bedre muligheder for generationsskifte

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” bliver det som noget nyt muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med skattemæssig succession. Der er tale om en meget markant ændring, der vil medføre store skattemæssige lempelser ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. […]

Retskrav på skematisk værdiansættelse

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil der blive indført et retskrav på anvendelse af en skematisk værdiansættelse ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder inden for den nære familie. Ifølge udspillet skal den skematiske værdiansættelse altid kunne anvendes som beskatningsgrundlag ved opgørelse af bo- og gaveafgiften, når der overdrages ejerandele i en erhvervsvirksomhed. Efter gældende regler skal […]

Bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder nedsættes

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomheder (personligt ejede virksomheder og selskaber) til nærtstående familiemedlemmer m.v. blive nedsat fra 15 til 10 pct. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. Et af de fremsatte udspil omfatter […]