Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” bliver det som noget nyt muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med skattemæssig succession. Der er tale om en meget markant ændring, der vil medføre store skattemæssige lempelser ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder.

Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil.

Et af regeringens udspil indebærer, at ejendomsvirksomheder som noget nyt skal kunne overdrages med skattemæssig succession.

Skattemæssig succession betyder, at sælgeren af en virksomhed ikke skal betale skat af fortjenesten ved salget, hvis køberen er et nærtstående familiemedlem eller en medarbejder i virksomheden, og køberen – typisk mod et prisnedslag eller en gave – accepterer at overtage den udskudte skat.

Reglerne kan anvendes både ved overdragelse af personligt drevne virksomheder og ved overdragelse af virksomheder, der drives i selskabsform. I begge tilfælde forudsætter reglerne, at virksomheden ikke i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse. Dette defineres som virksomheder, hvor mere end halvdelen af indtægterne og/eller aktiverne stammer fra eller udgøres af fast ejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende.

Som udgangspunkt er det kun ejendomme, som anvendes i en virksomhed, herunder landbrugs- og domicilejendomme, der kan overdrages med succession.

Udlejningsejendomme anses normalt altid for passiv kapitalanbringelse. Det gælder også, selvom udlejeren har en betydelig og professionel ejendomsadministration, der varetager driften.

Med regeringens forslag skal aktiv virksomhed med udlejning af fast ejendom ikke længere betragtes som passiv kapitalanbringelse i relation til reglerne om overdragelse med skattemæssig succession, hvilket er en meget markant ændring i forhold til det, der har været gældende i en meget lang periode. Det vil dermed være muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med succession. Ændringen vil således indebære en meget betydelig lempelse af beskatningen ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder. De nye bestemmelser vil omfatte både ejendomsselskaber og personligt ejede virksomheder.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om generationsskifte, herunder løsninger, hvor virksomheder overdrages med skattemæssig succession.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk og Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *