Tag Arkiver: virksomhedsoverdragelse

Ejendomsudviklere får bedre muligheder for generationsskifte

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” bliver det som noget nyt muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med skattemæssig succession. Der er tale om en meget markant ændring, der vil medføre store skattemæssige lempelser ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder. Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil. […]

Fonde kan stadig stiftes uden beskatning på trods af ny model

På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der bl.a. et lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslaget skal fremsættes i oktober. Formålet med lovforslaget – der er en genfremsættelse af lovforslag nr. L 156 fra forrige samling – er at forbedre de skattemæssige vilkår for overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond. […]