Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” vil bo- og gaveafgiftssatsen ved overdragelse af erhvervsvirksomheder (personligt ejede virksomheder og selskaber) til nærtstående familiemedlemmer m.v. blive nedsat fra 15 til 10 pct.

Som led i regeringens ønske om at styrke mulighederne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder har regeringen fremlagt en række udspil.

Et af de fremsatte udspil omfatter nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15 til 10 pct. for generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Udspillet omfatter overdragelse af erhvervsvirksomheder ved både arv og gave. Afgiftsnedsættelsen omfatter alene erhvervsvirksomheder, som lever op til kriterierne om skattemæssig succession, dvs. virksomheder, hvor højest 50 pct. af virksomhedens indtægter eller aktiver vedrører passiv kapitalanbringelse. Såkaldte pengetanke, hvor virksomhedens indtægter og aktiver primært består af passiv kapitalanbringelse, vil således ikke være omfattet af afgiftsnedsættelsen.

Regeringen foreslår, at der som en del af afgiftsnedsættelsen opstilles visse værnsregler, der skal sikre, at det ikke er muligt at opnå afgiftsnedsættelse ved en kortvarig omlægning af passiv formue til en erhvervsvirksomhed i forbindelse med arv eller gave.

Værnsreglerne omfatter bl.a. krav om,

  • at overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelse og
  • at erhververen skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år.

Ændringen vil således indebære en betydelig lempelse af beskatningen ved generationsskifte af de erhvervsvirksomheder, der opfylder betingelserne for skattemæssig succession.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om generationsskifte, herunder løsninger, hvor virksomheder overdrages med skattemæssig succession.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk og Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *