Der har blandt leasingselskaber været usikkerhed om, hvorvidt beskatningsgrundlaget ved indgåelse af leasingkontrakter for en bil over 36 måneder skulle være vurderingen, som alt andet lige afspejler markedsprisen i detailledet, eller om leasingselskabet skulle lægge sin egen anskaffelsespris til grund.

Denne usikkerhed er begrundet i, at der ikke er overensstemmelse mellem lovbemærkningerne til ligningslovens § 16, stk. 4 og Den Juridiske Vejledning omkring fastsættelse af beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder, når beskatningsgrundlaget skal fastsættes i tilknytning til indgåelse af en leasingaftale.

I henhold til lovbemærkningerne fremgår det direkte, at det er de annoncerede markedspriser, der skal lægges til grund for fastsættelse af beskatningsgrundlaget ved leasing af køretøjer over 36 måneder, hvilket svarer til vurderingen ved fastsættelse af afgiftsgrundlaget og i SKATs Juridiske Vejledning fremgår det, at det er leasingselskabets faktiske anskaffelsespris, der skal lægges til grund.

Beskatningsgrundlag bliver afhængig af, om bilen indkøbes i forbindelse med indgåelse af den pågældende leasingaftale

Skatterådet har i et nyt bindende svar, som forventes offentliggjort i løbet af uge 6, fastslået, at fastsættelse af beskatningsgrundlaget for biler over 36 måneder i princippet bliver afhængig af, om leasingkontrakten bliver indgået før eller efter bilen bliver anskaffet af leasingselskabet.

Det afgørende er, efter SKATs vurdering, at der foretages en vurdering af markedsprisen på tidspunktet for leasingaftalens indgåelse, når bilen ikke er indkøbt i forbindelse med den pågældende leasingaftale. Det bindende svar fastslår, at det i princippet må gælde uanset hvor kort eller lang tid efter købet, leasingaftalen indgås. Hvis købsprisen anvendes i en situation, hvor bilen har været en del af leasingselskabets varebeholdning, skal leasingselskabet sikre sig, at denne pris er i overensstemmelse med markedsprisen.

Vores vurdering

Det bindende svar pålægger leasingselskaberne yderligere administrative byrder med hensyn til at dokumentere i hvilket omfang en bil anskaffes som led i indgåelsen af en konkret leasingaftale. Hvis bilen anskaffes som led i indgåelsen af leasingaftalen, skal leasingselskabets anskaffelsespris lægges til grund for beskatningsgrundlaget.

Hvis bilen ikke er anskaffet som led i indgåelsen af en konkret leasingaftale, er det vurderingen, der skal lægges til grund for beskatningsgrundlaget.

Ud over at SKAT direkte går mod lovbemærkningerne til fastsættelse af beskatningsgrundlaget for fri bil, pålægger SKAT med det bindende svar også leasingselskaberne fremover, at skulle sikre sig en række dokumentationer for, hvorvidt en bil er indkøbt i tilknytning til indgåelse af en konkret leasingaftale.

Der er ingen tvivl om, at det bindende svar kan føre til en række tvister, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt bilen er anskaffet i forbindelse med indgåelse af en konkret leasingaftale.

Med det bindende svar må vi konkludere, at SKAT hverken gør det nemt for sig selv eller virksomhederne. Det kan i øvrigt undre, at SKAT anvender forskellige værdiansættelsesmetoder ved fastsættelse af henholdsvis beskatningsgrundlaget og afgiftsgrundlaget.
Det bindende svar relaterer sig alene til beskatningsgrundlaget og har dermed ingen relevans for reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift.

Hvis det bindende svar giver anledning til spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed for yderligere information.

Michael Gregersen     
Tlf. 21401961
mg@delacour.dk
Diana Mønniche
Tlf. 20717862
dme@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *