Regeringen og Dansk Folkeparti har den 21. september 2017 indgået en politisk aftale om at omlægge bilafgifterne. Aftalen består dels af nogle lempelser, der navnlig består i at sænke den lave sats og forhøje skalaknækket for registreringsafgift, dels i nogle stramninger/finansieringselementer, der navnlig består i ændring af fradrag m.v.

Hovedelementerne i aftalen er følgende:

 • Satser
  Den lave sats på 105% sænkes til 85%. Den høje sats på 150% bibeholdes, men skalaknækket forhøjes til 185.000 kr.
 • Fradrag
  De nuværende fradrag i den afgiftspligtige værdi for blokeringsfri bremser og elektronisk stabiliseringssystem bortfalder. Fradraget i registreringsafgiften for de sikreste biler, dvs. biler, der opnår de maksimale 5 stjerner i den internationale sikkerhedstest Euro NCAP, forhøjes til 8.000 kr. og fradraget i registreringsafgiften for selealarmer forhøjes til 1.000 kr.
 • Brændstoføkonomi
  Km-grænserne for god brændstoføkonomi forhøjes med 4 kilometer pr. liter for både benzin- og dieselbiler. Det nuværende fradrag på 4.000 kr. for god brændstoføkonomi fastholdes, men tillægget for dårlig brændstoføkonomi forhøjes fra 1.000 kr. til 6.000 kr. Sigtet med disse ændringer er at tilskynde til, at der vælges mere energieffektive biler.
 • Øvrige ændringer
  Den grønne ejerafgift forhøjes med 500 kr.
  Minimumsafgiften for autocampere nedsættes til 45%
  Reparationsgrænsen for trafikskadede køretøjer forhøjes gradvist fra de nuværende 65% til 75% i 2020. Parallelt hermed forhøjes grænsen for, hvornår forsikringsselskabet skal tilbyde kontant erstatning fra de nuværende 55% til 65 pct. i 2020.
 • Stramning af leasingreglerne
  Som en væsentlig del af aftalen strammes reglerne for leasing. Det betyder bl.a., at der indføres regler om genberegning og efteropkrævning af registreringsafgift for leasingselskaber. For leasingselskabers køretøjer ved videresalg eller senest efter 4 måneder skal der ske en genberegning af den afgiftspligtige værdi baseret på handelsværdien af den brugte bil. På baggrund af den genberegnede afgiftspligtige værdi, skal der ske genberegning af den forholdsmæssige registreringsafgift fremadrettet for resten af perioden. For leasingbiler mv., hvor der er betalt fuld registreringsafgift, efteropkræves afgift, hvis den genberegnede afgiftspligtige værdi er højere end den oprindeligt fastsatte afgiftspligtige værdi. Som noget nyt bliver det obligatoriske for danske leasingselskaber at anvende standardkontrakter i forbindelse med forholdsmæssig afregning af registreringsafgift. Disse standardkontrakter vil blive udarbejdet af SKAT i samarbejde med leasingbranchen.
 • Hvornår har reglerne virkning fra?
  Den 3. oktober 2017 fremsættes der et lovforslag, der skal udmønte den politiske aftale. De nye regler har virkning fra fremsættelsestidspunktet.

Bachmann/Partners vil følge lovforslaget tæt, når det fremsættes. Leasingselskaber og andre, der har brug for at vide mere om de nye regler, kan kontakte Diana Mønniche på tlf. nr. 20 71 78 62 eller Peter Hansen på tlf.nr. 40 32 35 35.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *