Det kan være, at din virksomhed allerede er sponsor eller at din virksomhed påtænker at blive sponsor enten for at få reklame, for at støtte andre i lokalområdet eller af andre grunde. Uanset hvilke bevæggrunde din virksomhed har for at være sponsor, skal du være opmærksom på moms- og skattereglerne for sponsorudgifter og tillægsydelser. 

Som sponsor er det vigtigt, at du ved, hvordan sponsorudgifter skal opgøres og fradrages. Sponsorater består som regel af selve reklameydelsen. Mange sponsorater består derudover af nogle tillægsydelser, eksempelvis i form af fribilletter. Skattestyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om, hvordan du skal behandle disse sponsorudgifter og modtagne tillægsydelser både moms- og skattemæssigt.

Reklameudgifter 

Sponsorudgifter til selve reklamen – som eksempelvis synliggørelse af din virksomhed i form af navn og logo på bandereklamer, siddepladser, hjemmesider, i programmer eller lignende – har virksomheden som udgangspunkt ret til fuldt fradrag for både moms- og skattemæssigt.

Tillægsydelser

Sponsoraftaler betyder ofte, at sponsoren modtager en række tillægsydelser. Det kan eksempelvis være fribilletter, frit medlemskab, fri deltagelse til spisning og arrangementer eller sponsorture. Disse tillægsydelser behandles forskelligt moms- og skattemæssigt.

Momsmæssigt

Mange af ovenstående tillægsydelser kan du ikke fradrage momsen af i forbindelse med sponsorater, da tillægsydelserne anses for at være virksomheden uvedkommende eller omfattet af momslovens bestemmelser om repræsentation eller gaver.

Tillægsydelser skal derfor være særskilt prisfastsat. Det er således ikke tilstrækkeligt, at tillægsydelserne er inkluderet i den samlede sponsorpakke uden særskilt specifikation. Det er sælgers sædvanlige salgspris til 3. mand for tillægsydelserne, der skal fremgå særskilt på fakturaen. Er ydelserne ikke særskilt prisfastsat, vil der efter skattemyndighedernes udmelding ikke være adgang til momsfradrag for nogen andel af sponsoratet. Det er derfor vigtigt, at tillægsydelserne fremgår særskilt på fakturaen.

Skattemæssigt

Skattemæssigt anses tillægsydelserne som udgangspunkt for erhvervsmæssige. Sponsorer har derfor fradragsret for disse udgifter.

Dette udgangspunkt modificeres dog af en konkret vurdering af, om tillægsydelserne anses for at være afholdt af privat interesse. Den skattemæssige behandling afhænger i så fald af, om tillægsydelserne er til virksomhedsejere i en personligt ejet virksomhed, hovedaktionærer i et selskab, ansatte eller kunder og forretningsforbindelser. 

Da den skattemæssige behandling af tillægsydelser afhænger af, hvem der modtager ydelserne og i hvilken anledning tillægsydelserne udnyttes, anbefales det, at sponsorer løbende noterer, hvem der modtager tillægsydelser og hvad anledningen har været.

Er du i tvivl om reglerne og faldgruberne for sponsorater eller andre udgifter, yder Bachmann/Partners rådgivning om den moms- og skattemæssige behandling heraf, ligesom vi yder rådgivning til de sponsorerede institutioner, som udarbejder sponsoraftalerne. Sådan rådgivning kan forebygge utilsigtet og uhensigtsmæssig skatte- og momsmæssigbehandling af ydelserne.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk 

Skattestyrelsens nyeste vejledning fra januar 2019 kan læses her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *