Handel med skins bliver mere og mere populært i gaming-miljøet, og med rygterne om Counter-Strike: Global Offensive opdateringen, Source 2, og med sidste weekends Steam-spillerekord på over 1.4 millioner spillere ser omfanget bestemt ikke ud til at blive mindre. Dette afspejler sig også inden for skatteretten, hvor flere og flere gamere uventet bliver mødt med chokerende krav fra skattemyndighederne.

Det er almen kendt i gaming-miljøet, at der sker en hyppig udskiftning af skins, da spillerne ønsker at være opdateret med de mest populære og eksklusive skins.

Køb og salg af skins er et relativt nyt fænomen, og det afspejles desværre også inden for skatte- og afgiftsretten, som slet ikke er gearet til den slags aktiviteter. Forhenværende skatteminister Morten Bødskov udtalte i et ministersvar fra 2020, at han ikke var bekendt med at salg af skins blev foretaget af andre end privatpersoner.

Bachmann/Partners har i flere tilfælde sidenhen stiftet bekendtskab med situationer, hvor gamere, der hyppigt har udskiftet deres ”garderobe” med nye skins og solgt ud af deres samlinger med mere sjældne skins, bliver anset som skattepligtige af salgene hos skattemyndighederne. Dette til trods for, at de er anskaffet med henblik på gaming.

I december 2021 fastslog Skatterådet, at der i en konkret sag skulle betales moms af salgsindtægterne på skins, da spilleren blev anset for at drive økonomisk virksomhed. Begrundelsen var følgende: ”Efter en konkret vurdering på baggrund af ovennævnte oplysninger, er det Skattestyrelsens opfattelse, at Spørger har til hensigt at opnå indtægter af en vis varig karakter ved salg af skins. Vi har henset til beløbenes størrelse, at handlerne er med flere private personer samt salgenes hyppighed og omfang.”  

Dette er også overensstemmende med Skattestyrelsens opfattelse om, at gamere, der foretager mange handler med skins, bliver momspligtige.

Dette kan komme som et stort chok og have alvorlige konsekvenser for de gamere, som aldrig har haft til hensigt at drive en økonomisk virksomhed, men pludselig bliver mødt med et momskrav på baggrund af salg tilbage i tid.

EU’s utidssvarende momsregler for ”digitale produkter” medfører en urimelig forskelsbehandling af handler med ”digitale produkter” kontra handler med ”fysiske produkter”. I en forespørgsel til Europa Kommissionen af 7. februar 2023 blev der blandt andet spurgt til, hvorfor den nuværende momslovgivning sondrer mellem virtuelle og reelle fysiske genstande og hvilke løsninger Kommissionen vil overveje for at ajourføre EU-lovgivningen for at sikre ”retfærdighed og lignende regler for virtuelle og fysiske produkter”. Det vil derfor være ønskeligt, hvis der kommer en afklaring på området.

Det er ikke kun almindelig handel med skins, der kan få skatte- og momsmæssig betydning. Skinbetting, lootboxes og salg af Empire Coins er blot enkelte eksempler på fænomener inden for gaming, hvor uklare retningslinjer om den skatte- og momsmæssige behandling volder store udfordringer for almindelige personer i gaming-miljøet. Der er ikke noget at sige til, at gamere kommer i vildrede, når skattemyndighedernes håndtering af sagerne, i et betydeligt omfang, afviger fra skattemyndighedernes egen håndteringen af lignende sager.

Et eksempel herpå er skinbetting. De gamere, der har stiftet bekendtskab med skinbetting ved, at konceptet er det samme som traditionelt gambling/lotteri, hvor man ”better” på udfaldet af en begivenhed. Men hvor gevinster ved online kasino er skattefrie, er dette givetvis ikke tilfældet for skinbetting, da skinbetting sites oftest ikke er godkendt af Spillemyndigheden.

Bachmann/Partners er bekendt med sager, hvor Skattestyrelsen har den holdning, at gevinster ved salg af skins, der er vundet ved skinbetting, bliver momspligtige, da de anses som en del af en økonomisk virksomhed. Den nye praksis strider direkte mod de gældende regler vedrørende lotteri og gambling og rammer således borgernes retssikkerhed.

Det er dog ikke kun gamere, som er usikre på den momsmæssige behandling af handel med skins. Forhenværende skatteminister Morten Bødskov svarede i et ministersvar fra 2020, at privatpersoners salg af skins hverken er omfattet af momslovens anvendelsesområde eller brugtmomsordningen. Ministersvaret, der senere hen blev korrigeret til det principielt modsatte, vidner om, at selv regeringen (herunder Skatteministeriet) har været i tvivl om, hvordan salg af skins skal behandles. Det vil derfor være urimeligt at forvente, at en privatperson skal kunne gennemskue reglerne.

Handel med skins er utvivlsomt forbundet med store skatte- og momsmæssige usikkerheder. EU-kommissionens svar på forespørgslen kommer ikke disse usikkerheder til livs, men forhåbentlig vækker forespørgslen en politisk bevågenhed på området.

Den skatte- og momsmæssige behandling af skins kan få afgørende betydning for gamere. Da manglende eller forket indberetning, udover en ekstraskat, kan føre til, at Skattestyrelsen indleder en straffesag mod skatteyderen. Bødeniveauet vil typisk være 1-2 gange skatten/afgiften, hvorfor der kan blive tale om relativt store beløb.

Bachmann/partners har erfaring med rådgivning i skatte- og momssager inden for handel med skins. Er du i tvivl om, hvordan dine handler med skins skal behandles rent skattemæssigt eller er du allerede blevet mødt med et krav fra skattemyndighederne, er du altid velkommen til at kontakte os.

Bachmann/Partners har også stor erfaring som forsvarer i straffesager om netop beskatningen af skins, og er du indkaldt til et møde i en bødesag ved Skattestyrelsen, har du altid ret til at få en forsvarer med.

For yderligere information kontakt gerne Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *