Fra 2023 indføres der lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer. Det kan du læse mere om her.

Af den politiske aftale fra 10. oktober 2020 fremgår det, at selskabers beskatning af fast ejendom først sker, når en gevinst realiseres ved salg af ejendomme og at selskaber kan undgå beskatningen af ejendomsavancer ved at placere ejendomme i datterselskab og sælge datterselskabet i stedet for selve ejendommen, da gevinster på datterselskabsaktier er skattefrie. Dette er for så vidt en korrekt betragtning, men tager ikke det forhold i betragtning, at prisen på en ejendom og et datterselskab ikke er den samme, da en køber selvsagt ikke overtager en skattebyrde uden videre. Den, der køber et selskab med en fast ejendom, vil derfor betinge sig en lavere pris, hvis der hviler en skattebyrde på den faste ejendom.

Teksten i den politiske aftale nævner også, at de nuværende regler er blevet udnyttet af udenlandske kapitalfonde, der investerer i danske udlejningsejendomme. En mere retvisende beskrivelse kunne have været, at de pågældende har anvendt de regler, der er blevet vedtaget af Folketinget og som har været gældende i en meget lang årrække.

Lagerbeskatningen af selskabers ejendomsavancer fra 2023 kommer til at omfatte selskaber, der er omfattet af den almindelige selskabsbeskatning på 22 pct. Den præcise afgrænsning af, hvilke selskaber og ejendomme der omfattes af de nye regler, vil skulle endeligt fastlægges i forbindelse med det lovforberedende arbejde, som må forventes at gå i gang snart. Af teksten i den politiske aftale synes det at kunne udledes, at der skabes symmetri. Udover at avancer skal beskattes løbende fra og med 2023, skal der også være adgang til fradrag ved fald i værdi eller salg med tab.

Efter aftaleteksten skal ejendomme, som et selskab i overvejende grad anvender i egen drift, undtages fra lagerbeskatningen. Det betyder, at ejendomme, som et selskab eller et koncernselskab anvender til administration, lager, produktion eller landbrug, ikke skal omfattes af lagerbeskatningen. Der indføres også en beløbsgrænse på 100 mio. kr., så selskaber og koncerner med mindre ejendomsporteføljer undtages.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab vil følge det lovforberedende arbejde, der skal udmønte aftaleteksten på dette område.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmannpartners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *