Skatteministeren fremsatte tirsdag den 3. oktober 2017 lovforslag nr. L 4 – forslag  til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven.

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af den politiske aftale af 21. september 2017 om omlægning af bilafgifterne. Efter Bachmann/Partners vurdering indeholder lovforslaget dog også elementer, der er ikke eksplicit fremgår af den politiske aftale af 21. september 2017. Et sådant opstrammende element er et de facto forbud mod finansiel leasing. Fra og med 3.oktober 2017 er der indført et forbud mod at indgå finansielle leasingaftaler om køretøjer. Efter lovforslaget kan der således ikke længere meddeles tilladelse til forholdsmæssig betaling af registreringsafgift, hvis der i leasingaftalen eller i en aftale i forbindelse hermed f.eks. indgår vilkår om, at leasingtager hæfter for hele eller dele af leasinggivers økonomiske risiko ved leasingforholdet. I alle finansielle leasingaftaler er der vilkår om, at leasingtager ved leasingforholdets ophør påtager sig risikoen for, at køretøjet kan sælges for en bestemt sum. Hvis denne sum ikke opnås, er leasingtager forpligtet til at betale differencebeløbet mellem den faktiske salgssum og den sum, der er aftalt i leasingaftalen.

Bachmann/Partners har i dag rettet henvendelse til Folketingets Skatteudvalg med henblik på at få politisk lydhørhed for at lade den foreslåede bestemmelse udgå af lovforslaget eller alternativt lempet, så den ikke finder anvendelse allerede fra 3. oktober 2017. En lempelse vil kunne give de berørte leasingvirksomheder tid til at tilpasse sig de ændrede forhold.

Bachmann/Partners vil følge lovforslaget tæt. Leasingvirksomheder og andre, der har brug for at vide mere om de nye regler, kan kontakte Diana Mønniche på tlf. nr. 20 71 78 62 eller Peter Hansen på tlf.nr. 40 32 35 35.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *