EU har vedtaget et direktiv, der sætter en effektiv bund under selskabsskatten for store multinationale koncerner. Skatteminister Jeppe Bruus fremsatte lovforslaget, som blev førstebehandlet den 14. november 2023.

I oktober 2021 tilsluttede Danmark og 135 andre lande sig OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi. Aftalen indebar blandt andet en global standard for minimumsbeskatning på mindst 15 pct. for multinationale koncerner. EU vedtog i december 2022 et direktiv, der indeholdt de konkrete regler, som EU-medlemslandene skulle indføre for at leve op til OECD-aftalens globale standard. Med lovforslaget implementeres OECD-aftalens og EU-direktivets regler om minimumsbeskatning i dansk ret.

OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi baserer sig på to spor:

– Spor 1 indebærer, at de allerstørste og mest profitable globale selskaber, herunder tech-giganterne, skal betale noget af deres skat dér, hvor deres brugere er.

– Spor 2 indebærer en global standard for minimumsbeskatning på 15 pct. for alle store multinationale eller nationale koncerner med omsætning på mindst 750 mio. EUR (ca. 5,6 mia. kr.).

Hvem bliver omfattet?

Lovforslaget omfatter koncernenheder, der er en del af en multinational koncern eller en stor national koncern, hvor koncernen i to af de seneste fire regnskabsår før det aktuelle år har haft en årlig omsætning på mindst 750 mio. euro (ca. 5,6 mia. kr.).

Beregningen af den effektive skattesats

Beregningen af den effektive skattesats foretages på grundlag af et særligt beregnet skattegrundlag, der opgøres med udgangspunkt i det konsoliderede regnskab for koncernen, og en opgørelse af de skatter, der indgår i beregningen af den effektive skattesats. EU-direktivet indebærer, at der skal indføres et system med to sammenhængende regler. Dette skal konkret ske ved, at der indføres en regel om indkomstmedregning (IIR – Income Inclusion Rule) og en regel om underbeskattet overskud (UTPR – Undertaxed Profit Rule). Sidstnævnte anvendes i tilfælde, hvor det ultimative moderselskab i koncernen er beliggende i et land, der ikke har indført regler svarende til OECD-aftalen.

Lovforslaget indeholder derudover regler om en indenlandsk ekstraskat (QDTT – qualified domestic top-up tax). Reglerne medfører, at danske koncernenheder, der ikke er effektivt beskattet med 15 pct., pålægges en ekstraskat, så den samlede effektive skat bliver 15 pct. For danske koncernenheder i multinationale koncerner betyder det, at den ekstraskat, som disse koncernenheder pålægges, tilfalder Danmark og ikke udlandet.

Ikrafttrædelse

Loven foreslås at træde i kraft den 31. december 2023 med virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 31. december 2023 eller senere.

Bachmann/Partners rådgiver om skatte- og afgiftsager og holder sig altid opdateret på den nyeste lovgivning og praksis.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *