I Danmark har man altid opkrævet moms af medielicensen. En dom fra EU-Domstolen fra 2016 fastslår, at en tilsvarende tjekkisk licens var opkrævet i strid med EU-retten. 

Efter at EU-Domstolen i juni 2016 traf afgørelse om, at den tjekkiske ordning med at momsbelægge radiolicens var i strid med EU-retten, har Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab på vegne af en klient, der har fået fri proces, anlagt en sag mod Skatteministeriet og DR. Der er i sagen nedlagt påstand om, at Skatteministeriet eller DR skal tilbagebetale moms på medielicens.

Grunden til at Skatteministeriet eller DR skal tilbagebetale moms af medielicens er, at den tjekkiske ordning og den danske ordning med medielicens er nærmest identiske, idet der er tale om en såkaldt apparatafgift, der er uafhængig af, om der høres radio eller ses tv fra det pågældende apparat.

Sagen er af Københavns Byret henvist til Østre Landsret til behandling med en eller flere lignende sager. DR er ikke længere part i sagen, da Skatteministeriet har anerkendt, at kravet kan rettes mod Skatteministeriet. Det forventes, at Østre Landsret vil forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål om den danske ordnings medholdelighed med EU-retten.

Fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab føres sagen af advokaterne Christian Bachmann og Thomas Booker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *