I sommeren 2023 fik en klient med Bachmann/Partners Advokatpartnerselskabs bistand medhold i, at opkrævede renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat skulle tilbagebetales. Selskaber, der måtte have angivet og afregnet udbytteskat for sent i perioden før den 15. juni 2022, kan – afhængigt af de nærmere omstændigheder – have krav på tilbagebetaling af renter.

En klient fik med bistand fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab medhold i, at der ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat ikke skulle beregnes renter.

Klienten havde på en generalforsamling den 3. februar 2022 vedtaget en udbytteudlodning på kr. 20 mio. Ved en fejl blev udbytteskatten ikke angivet og afregnet forskriftsmæssigt. Dette forhold blev først afdækket i december 2022, hvor der blev angivet og afregnet korrekt udbytteskat.

Klienten modtog i december 2022 en opkrævning herom fra Skattestyrelsen, hvoraf det dels fremgik, at der skulle betales et rykkergebyr og et helt ubetydeligt rentebeløb.

I januar 2023 modtog klienten en yderligere opkrævning fra Skattestyrelsen, hvoraf det fremgik, at der var en gæld på et sekscifret beløb til Skattestyrelsen bestående af rente for ikke rettidig betaling af udbytteskatten.

Efter anmodning ændrede Skattestyrelsen denne renteberegning, fordi der først den 15. juni 2022 blev skabt hjemmel til, at der kunne opkræves renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat. Forud for den 15. juni 2022, skulle skatter m.v., der ikke var betalt rettidigt, herunder udbytteskat, betales senest 14 dage efter påkrav. Da klienten angav og afregnede udbytteskatten i december 2022, da forholdet blev opdaget – og derfor aldrig modtog et påkrav – kunne der ikke beregnes renter.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab fører klagesager om alle skatte- og afgiftsmæssige forhold. Kontakt kan rettes til Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *