Har du en dansk virksomhed med aktiviteter i Frankrig eller er dansk pensionist bosiddende i Frankrig, så er der gode nyheder af skattemæssig karakter.

Fra 1. januar 2024 fik Danmark og Frankrig igen – efter en længere pause – en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Aftalen skal sikre, at hverken virksomheder eller privatpersoner skal beskattes dobbelt af samme indkomst. Det har der ellers været risiko for i en længere årrække.

Skatteaftalen har til formål at sikre en højere grad af forudsigelighed for personer og virksomheder, der agerer på tværs af de to landegrænser.

Betydning for privatpersoner

I den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst har Danmark igen fået den primære ret til at beskatte pensionsudbetalinger fra Danmark.

Den nye overenskomst betyder, at Danmark skal lempe for den skat, der er betalt i Frankrig. Er man pensionist og betaler en højere skat i Danmark end i Frankrig, vil man skulle betale en samlet skat svarende til den danske.

Der gælder dog fortsat en undtagelse for de personer, der var bosiddende i Frankrig den 28. november 2007 og modtog pension fra Danmark den 31. januar 2008. Er man en af disse personer, vil pensionen stadig kun beskattes i Frankrig. Der vil dermed fortsat være dansk skattefrihed for pensionsudbetalinger, så længe personen forbliver bosiddende i Frankrig.

Danskere, der ejer fast ejendom i Frankrig, f.eks. ferieboliger, har skulle og skal fortsat betale dansk ejendomsværdiskat af en sådan ejendom. Den betalte ejendomsværdiskat vil dog kunne nedsættes med visse franskbetalte ejendomsskatter.

Personer, der den 28. november 2007 var fuldt skattepligtige til Danmark, og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig vil, som i de forgange år uden overenskomst, fortsat være fritaget for at betale dansk ejendomsværdiskat af den franske bolig, da denne regel synes videreført i den nye overenskomst.

Den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst regulerer, som alle andre dobbeltbeskatningsoverenskomster, hvilket land, der har beskatningsretten til en persons indkomst. Det betyder blandt andet, at danske medarbejdere kan undgå at skulle betale skat i Frankrig i 183 dage, hvis de udstationeres i Frankrig af deres danske arbejdsgiver, forudsat at den danske arbejdsgiver ikke har fast driftssted i Frankrig.

Betydning for danske virksomheder

Den nye overenskomst mellem Danmark og Frankrig indeholder på tilsvarende vis regler for, om det er Danmark eller Frankrig, der har beskatningsretten til et selskabs indkomst. Der er indsat en fælles definition på, hvornår der foreligger et ”fast driftssted.” Reglen har til formål at fastlægge, hvilket land der skal beskatte driftsstedets indkomst, da der skal betales skat i det land, hvor driftsstedet er beliggende.

Dette vil eksempelvis få betydning for danske virksomheder, der etablerer et kontor i Frankrig uden at stifte eller købe et fransk selskab. Ligeledes vil reglerne få betydning for franske virksomheder, der agerer i Danmark på tilsvarende måde.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende skat og afgifter. Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *