Ved de danske domstole verserer der en række sager om, hvorvidt det er med rette, at SKAT har pålagt kildeskat på udbytte og rentebetalinger, som danske datterselskaber har betalt til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-lande, hvor det ultimative moderselskab ligger uden for EU.

Den 7. september 2017 har EU-Domstolen afsagt en dom, der kan få betydning for de verserende danske sager. De nærmere omstændigheder i sagen var følgende: Et fransk selskab, D, udloddede i 2005 og 2006 udbytte til sit moderselskab, C, der var hjemmehørende i Luxembourg. C var ejet af et selskab, B, der var hjemmehørende på Cypern. B var ejet af et selskab, A, der var hjemmehørende i Schweiz. Efter reglerne i moder-/datterselskabsdirektivet må der ikke pålægges kildeskat på udbytte, som et datterselskab i et EU-land betaler til sit moderselskab i et andet EU-land. De franske skattemyndigheder pålagde imidlertid D at indeholde kildeskat på udbyttet til C. Efter de interne franske regler skulle skattefritagelsen, der gives efter moder-/datterselskabsdirektivet, ikke gives til udbyttemodtagere, der direkte eller indirekte kontrolleres af selskaber hjemmehørende i stater, der ikke er medlem af EU. Schweiz er ikke et EU-land. Skattefritagelsen kunne dog gives, hvis det kunne dokumenteres, at hovedformålet, eller et af hovedformålene, med kæden af ejerandele ikke var at opnå de med fritagelsen forbundne fordele. Denne betingelse var efter de franske skattemyndigheders opfattelse ikke  opfyldt.

EU-Domstolen fandt, at EU-reglerne var til hinder for den franske skattelovgivning, der gjorde fritagelsen for kildeskat af udbytte i koncernforhold betinget af, at moderselskabet godtgjorde, at hovedformålet, eller et af hovedformålene, med kæden af ejerandele ikke var at opnå de med fritagelsen forbundne fordele.

Dommen er interessant i forhold til afgørelsen af de præjudicielle spørgsmål, som Østre og Vestre Landsret har forelagt EU-Domstolen vedrørende de danske sager om kildeskat på udbytte og rentebetalinger.

Kontakt advokat Peter Hansen, hvis du vil vide mere om problemstillingen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *