På regeringens lovprogram for 2020-2021 er der et lovforslag på motorområdet, der skal fremsættes i oktober. En del af dette lovforslag udmønter regeringens udspil fra februar 2020: ”Vanvidskørsel skal stoppes”.

Med dette forslag foreslås det at indføre en mulighed for adgang til eSkatData for en afgrænset kreds af virksomheder, der driver virksomhed med leasing af motorkøretøjer. Leasingselskaber, som enten er registreret efter registreringsafgiftslovens § 14 som selvanmelder eller som er undergivet tilsyn efter hvidvaskloven, får herved adgang til oplysninger om gæld, som inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Denne forespørgselsadgang vil give de fleste leasingselskaber adgang til at kunne foretage en kreditvurdering af leasingtager.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *