Skatteministeriet har netop besluttet, at danskere får yderligere to måneder til at komme hjem til Danmark i deres udenlandske biler uden skattemæssige følger. Der er imidlertid behov for yderligere lempelser for personer med normalt ophold i udlandet, som er strandet herhjemme på grund af epidemien.

For danske personer, som fx arbejder i udlandet eller som bor fast i udlandet, er der i den danske skattelovgivning en række bestemmelser, der afgør, om og i hvilket omfang man skal betale skat til Danmark. 

Personer, der bor i udlandet, må fx som udgangspunkt ikke opholde sig fx i deres sommerhus i mere end 6 måneder på et år eller i mere end 3 måneder i en sammenhængende periode. Danskere, som arbejder i udlandet, vil normalt blive lempet for den danske skat af udlandsindkomsten, hvis arbejdet i udlandet dels strækker sig over mindst 6 måneder, dels under forudsætning af, at de i denne periode kun opholder sig i Danmark i mindre end 42 dage på ferie mv.

Disse grupper af personer risikerer nu pludselig og utilsigtet at skulle betale fuld skat i Danmark, fordi de har måttet vende hjem i utide, og fordi de er nødt til at opholde sig her i landet i en ukendt periode. Det gælder fx, hvis man vender hjem for at tage et længerevarende ophold i sit sommerhus. Det gælder også, hvis man bliver hjemsendt fra sit arbejde i udlandet, og derfor enten ikke er væk i et halvt år, eller opholder sig i Danmark i over 42 dage.

Sundhedskrisen kan få store økonomiske konsekvenser for personer, der har fast eller midlertidigt arbejde i udlandet, personer i international skibsfart, langturschauffører og andre grupper, hvis arbejde af den ene eller anden grund udføres i udlandet.

Det er uden betydning, at de pågældende ikke selv er herre over de omstændigheder, der er skyld i de ændrede arbejds- eller opholdsforhold. At man bliver afskediget fra sit job og må vende hjem; at man får offentlig understøttelse i stedet, eller at man er afskåret fra at vende tilbage til opholdslandet på grund af rejserestriktioner, er uden betydning: Man bliver fuldt beskattet i Danmark, selvom man havde indrettet sig efter de regler, der gælder om fx lempelse for udenlandsk indkomst.

Skatteministeriet har netop besluttet, at danskere får yderligere to måneder til at komme hjem til Danmark i deres udenlandske biler uden skattemæssige følger. Der er imidlertid behov for yderligere lempelser for personer med normalt ophold i udlandet, som er strandet herhjemme på grund af epidemien.

For danske personer, som fx arbejder i udlandet eller som bor fast i udlandet, er der i den danske skattelovgivning en række bestemmelser, der afgør, om og i hvilket omfang man skal betale skat til Danmark. 

Personer, der bor i udlandet, må fx som udgangspunkt ikke opholde sig fx i deres sommerhus i mere end 6 måneder på et år eller i mere end 3 måneder i en sammenhængende periode. Danskere, som arbejder i udlandet, vil normalt blive lempet for den danske skat af udlandsindkomsten, hvis arbejdet i udlandet dels strækker sig over mindst 6 måneder, dels under forudsætning af, at de i denne periode kun opholder sig i Danmark i mindre end 42 dage på ferie mv.

Disse grupper af personer risikerer nu pludselig og utilsigtet at skulle betale fuld skat i Danmark, fordi de har måttet vende hjem i utide, og fordi de er nødt til at opholde sig her i landet i en ukendt periode. Det gælder fx, hvis man vender hjem for at tage et længerevarende ophold i sit sommerhus. Det gælder også, hvis man bliver hjemsendt fra sit arbejde i udlandet, og derfor enten ikke er væk i et halvt år, eller opholder sig i Danmark i over 42 dage.

Sundhedskrisen kan få store økonomiske konsekvenser for personer, der har fast eller midlertidigt arbejde i udlandet, personer i international skibsfart, langturschauffører og andre grupper, hvis arbejde af den ene eller anden grund udføres i udlandet.

Det er uden betydning, at de pågældende ikke selv er herre over de omstændigheder, der er skyld i de ændrede arbejds- eller opholdsforhold. At man bliver afskediget fra sit job og må vende hjem; at man får offentlig understøttelse i stedet, eller at man er afskåret fra at vende tilbage til opholdslandet på grund af rejserestriktioner, er uden betydning: Man bliver fuldt beskattet i Danmark, selvom man havde indrettet sig efter de regler, der gælder om fx lempelse for udenlandsk indkomst.

Der er derfor et stort behov for dispensationer, der sikrer, at et ufrivilligt ophør af et udlandsophold eller en ufrivillig forlængelse af en afbrydelse af et arbejdsforhold i udlandet ikke får disse væsentlige, men utilsigtede konsekvenser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *