Bachmann/Partners vandt i december 2019 en principiel sag ved Østre Landsret, hvor en administrativt fastsat frist på én arbejdsdag til at indgive en anmodning om værditabsberegning for leasingkøretøjer ved leasingperiodens ophør blev kendt ulovhjemlet. Motorstyrelsen har nu – omtrent to år efter Østre Landsret afsagde sin dom – udsendt et udkast til styresignal, der giver leasingselskaber ret til genoptagelse, hvis de ikke har overholdt den administrativt fastsatte frist på én arbejdsdag, som Østre Landsret fandt ulovhjemlet.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab orienterede om Østre Landsrets dom kort tid efter dommen blev afsagt. Det blev herunder orienteret om, at der på baggrund af dommen ville være grundlag for såvel ordinær som ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningsloven og at det måtte forventes, at Motorstyrelsen ville udstede et styresignal om genoptagelse.

Et genoptagelsescirkulære er snart på vej.

Værditabsberegningen efter de dagældende regler gik kort fortalt ud på, at der kunne søges om en værditabsberegning ved udløbet af en leasingaftale. Når et køretøj blev indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift, blev der beregnet og betalt en registreringsafgift for den periode, hvor køretøjet var indregistreret. Den beregnede registreringsafgift svarede til det værditab, som køretøjet forventedes at have i indregistreringsperioden. Hvis det faktiske værditab var mindre end det beregnede værditab, havde den oprindeligt betalte registreringsafgift været for høj. Den for meget betalte registreringsafgift – beregnet ud fra det faktiske værdifald – kunne efter ansøgning tilbagebetales.

Det daværende SKAT havde imidlertid ikke ret til at stille krav om, at ansøgningen skulle være indsendt seneste én arbejdsdag efter leasingaftalens ophør, hvor der efter styresignalet kan ske genoptagelse for værdifastsættelser fra 1. februar 2013 og fremefter.

En anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet.

Kontakt os gerne, hvis du har tilsvarende sager, hvor genoptagelse bør undersøges.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende registreringsafgift. For yderligere information om styresignalet og konsekvenser af dette kan der rettes kontakt til Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *