Skattestyrelsens hidtidige praksis vedrørende rådighedsbeskatning af fri bil er blevet underkendt af byretten. Skatteministeriet har valgt ikke at gå videre med sagen, men derimod at ændre den hidtidige praksis, således at det fremover ikke er nødvendigt at afmelde køretøjet for registrering for at undgå beskatning af fri bil. Køretøjet skal alene opbevares i behørig afstand fra brugerens private bopæl og stilstandsforsikres i perioder, hvor den ikke anvendes.

Byretsdommen fører også til, at der er mulighed for at få sin skattesag genoptaget, hvis man er blevet beskattet af fri bil i stilstandsperioder fra 2010 og frem.

Tidligere praksis

Skattestyrelsen har efter den hidtidige praksis beskattet personer for rådighed af fri bil, hvis et køretøj ikke var afmeldt for registrering og nummerpladerne afleveret til Motorstyrelsen.

Skattestyrelsen havde direkte udmeldt følgende i Den Juridiske Vejledning:

”En hovedaktionær kan ikke fraskrive sig privat rådighed over en firmabil i perioder ved at stilstandsforsikre bilen. Hvis bilen derimod afregistreres i hele måneder og nummerpladerne afleveres til Motorstyrelsen, er rådigheden afskåret.”

Ændret praksis

Byretten har underkendt Skattestyrelsens praksis, da afmontering af nummerplader og overgivelse heraf til forsikringsmægler samt bilens placering på et varelager efter domstolens opfattelse var tilstrækkeligt til at anse rådighedshindringen for etableret.

Byretsdommen omhandlede en hovedaktionær, som havde en bil stilstandsforsikret og dermed nummerpladerne deponeret hos forsikringsmægler i stilstandsperioden. I stilstandsperioden var bilen endvidere opbevaret i hovedaktionærselskabets lagerlokale. Detaljerne i dommen kan læses her.

Efter den nye praksis er det således ikke et krav, at et køretøj skal afmeldes i Motorregisteret og nummerpladerne indsendes til Motorstyrelsen for at undgå beskatningen af fri bil.

For vurdering af, om rådigheden af fri bil er afskåret, vil der fremover blive henset til følgende, hvis køretøjet ikke er afmeldt for registrering i Motorregisteret:

  • Nummerpladerne skal være deponeret hos et forsikringsselskab eller forsikringsmægler
  • Bilens forsikring skal ændres til en stilstandsforsikring
  • Der skal i husstanden være yderligere personbiler til rådighed, der opfylder husstandens transportbehov
  • Den eller de yderligere personbiler skal være egnet til anvendelse af de opgaver, der skal udføres i selskabets interesse
  • Bilen skal opbevares i behørig afstand fra brugerens private bopæl og må ikke anvendes i stilstandsperioden

Styresignalet kan i sin helhed læses her.

Genoptagelse

Hvis du er blevet beskattet af rådighed over fri bil af et køretøj, som har været stilstandsforsikret, vil der være mulighed for genoptagelse af din skatteansættelse. Dette vil være tilfældet uanset, om der er tale om et køretøj selskabet har ejet eller leaset.

Der vil være mulighed for at få genoptaget skatteansættelser helt tilbage til indkomståret 2010, hvis der indsendes anmodning om genoptagelse inden den 31. juli 2020.

Bachmann/Partners kan være behjælpelig med bistand i forbindelse med genoptagelse af din skattesag.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 eller mail dme@bachmann-partners.dk,Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35  eller mail pha@bachmann-partners.dk eller Christian Bachmann på tlf. 30304521 eller mail chb@bacmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *