Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget et lovforslag, som gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020.

Ændringen har virkning for biler, der blev indregistreret fra den 18. december 2020 og frem.

De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021. Indtil da skal de hidtil gældende regler anvendes, og Motorstyrelsens administration vil som udgangspunkt fortsætte uændret.

Når de nye regler er trådt i kraft, vil registreringsafgift for køretøjer indregistreret i perioden 18. december 2020 – 31. maj 2021 som udgangspunkt blive efterreguleret.

Nedenfor gennemgås de væsentligste ændringer af reglerne om registreringsafgift, brændstofforbrugsafgift (grøn ejerafgift) og vægtafgift.

Ændringer vedrørende registreringsafgift

Indførsel af nye skalaknæk

De eksisterende skalaknæk for alle motorkøretøjer ændres, og de nye er som følger i 2021-tal:

Personbiler:

0-65.000 kr.25 % afgift
65.000 – 202.200 kr.85 % afgift
Over 202.200 kr.150 % afgift

Motorcykler:

0-20.000 kr.25 % afgift
20.000 – 68.000 kr.85 % afgift
Over 68.000 kr.150 % afgift

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 ton:

0-75.000 kr.0 % afgift
Over 75.000 kr. 50 % afgift

Ovenstående skalaknæk og afgiftssats omfatter også de varebiler, der efter gældende regler afgiftsberigtiges med en afgiftssats på 30 %

Den maksimale registreringsafgift for vare- og lastbiler, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, hvis varebilens tilladte totalvægt er over 3 ton, udgør 47.000 kr.

Tillæg for CO2-udledning erstatter regler om brændstoftillæg/-fradrag i registreringsafgiften

Reglerne for fradrag eller tillæg i registreringsafgiften for brændstofeffektivitet for person- og varebiler ophæves, og erstattes af et tillæg i registreringsafgiften, som fastsættes ud fra køretøjets CO2-udledning.

Tillægget for CO2-udledning fastsættes ud fra, hvor mange gram CO2 køretøjet udleder pr. kilometer.  I 2021-priser udgør tillægget følgende:

Personbiler:

0-125 gram CO2250 kr. pr. gram CO2
126-160 gram CO2500 kr. pr. gram CO2
> 160 gram CO2950 kr. pr. gram CO2

For vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 ton samt autocampere udgør tillægget 250 kr. pr. gram CO2 uanset den totale udledning.

Nyt bundfradrag erstatter eksisterende sikkerhedsfradrag

Efter gældende regler gives der fradrag eller beregnes tillæg i enten registreringsafgiften eller den afgiftspligtige værdi for biler, der har:

  • Selealarmer
  • Opnået 5 stjerner i Euro NACP-testen
  • Integrerede børnesæder
  • 3 eller flere sikkerhedspuder/airbags
  • 1 eller 2 sikkerhedspuder/airbags

Disse regler ophæves og erstattes af et samlet bundfradrag i registreringsafgiften. For personbiler udgør det nye bundfradrag 21.700 kr. og for vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på op til 4 ton udgør bundfradraget 30.000 kr.

Ophævelse af reglen om mindsteafgift

Den nuværende bestemmelse om, at der skal betales en registreringsafgift på mindst 20.000 kr. ophæves.

El- og plug-in-hybridbiler mv.

For elbiler og plug-in-hybridbiler skal afgiften fremover beregnes i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer.

Der vil dog være et nedslag i registreringsafgiften, som beskrevet nedenfor.

Nul-emissionsbiler (typisk elbiler)
 
Registreringsafgiften beregnes for nul-emissionsbiler med nedenstående procenter af afgiften efter de almindelige regler for personbiler, varebiler mv.

18/12 2020 – 31/12 202540 %
202648 %
202756 %
202864 %
202972 %
203080 %
203184 %
203288 %
203392 %
203496 %
2035 eller senere100 %

Derudover ydes der et bundfradrag, som udgør følgende:

Personbiler:

18/12 2020 – 31/12 2021170.000 kr.
2022167.500 kr.
2023165.000 kr.
2024162.500 kr.
2025160.000 kr.
2026155.400 kr.
2027150.800 kr.
2028146.200 kr.
2029141.600 kr.
2030 eller senere137.000 kr.

Varebiler:

18/12 2020 – 31/12 202180.000 kr.
202278.750 kr.
202377.500 kr.
202476.250 kr.
202575.000 kr.
202673.000 kr.
202771.000 kr.
202869.000 kr.
202967.000 kr.
2030 eller senere65.000 kr.


Motorcykler:

18/12 2020 – 31/12 2021106.500 kr.
2022105.250 kr.
2023104.000 kr.
2024102.750 kr.
2025101.500 kr.
202699.500 kr.
202797.500 kr.
202895.500 kr.
202993.500 kr.
2030 eller senere91.500 kr.

Lav-emissionsbiler (typisk plug-in-hybridbiler)

Registreringsafgiften beregnes for lav-emissionsbiler med nedenstående procenter af afgiften efter de almindelige regler for personbiler, varebiler mv.

18/12 2020 – 31/12 202145 %
202250 %
202355 %
202460 %
202565 %
202668 %
202771 %
202874 %
202977 %
203080 %
203184 %
203288 %
203392 %
203496 %
2035100 %

Derudover ydes der et bundfradrag, som udgør følgende:

Fra og med den 18. december 2020 til og med 2021 udgør bundfradraget 50.000 kr. for lav-emissionsbiler. Fradraget udgør herefter:

18/12 2020 – 31/12 202150.000 kr.
202248.750 kr.
202347.500 kr.
202446.250 kr.
202545.000 kr.
202643.000 kr.
202741.000 kr.
202839.000 kr.
202937.000 kr.
2030 eller senere35.000 kr.

Batterifradrag

For elbiler og opladningshybridbiler indføres der et midlertidigt fradrag i grundlaget for registreringsafgiften. Fradraget udgør pr. kWh batterikapacitet, dog højest 45 kWh.

18/12 2020 – 31/12 20211.700 kr.
20221.300 kr.
2023900 kr.
2024500 kr.

Fradraget bortfalder fra og med 2025.

Brændselscelledrevne køretøjer

For brændselscelledrevne køretøjer fastholdes de nuværende regler om fritagelse for registreringsafgift, hvis køretøjet er anmeldt til registreringsafgift inden udgangen af 2021, jf. registreringsafgiftsloven § 2, stk. 1, pkt. 14. 

Brændselscelledrevne køretøjer, der indregistreres fra og med den 1. januar 2022, skal registreringsafgiften beregnes med nedenstående procenter af afgiften efter de almindelige regler for personbiler, varebiler mv.

18/12 2020 – 31/12 202540 %
202648 %
202756 %
202864 %
202972 %
203080 %
203184 %
203288 %
203392 %
203496 %
2035 eller senere100 %

For brændselscelledrevne biler, der udleder 0 g CO2 pr. kilometer, gives der fra 2022 et fradrag i den afgiftspligtige værdi ved bilens anmeldelse til registrering.

202258.500 kr.
202340.500 kr.
202422.500 kr.

Fradraget bortfalder fra og med 2025.

Veterankøretøjer

Originalitetskravet for veterankøretøjer ophæves.

Bestemmelsen om, at registreringsafgiften for en veteranbil ikke kan overstige 40 % af køretøjets oprindelige nypris inkl. moms forhøjes til 75 %.

Ved beregningen af registreringsafgiften skal det nye bundfradrag på 21.700 kr. (2021-niveau) for personbiler og 30.000 kr. (2021-niveau) for varebiler bruges.

Veteranbiler fritages for tillæg i registreringsafgiften for CO2-udledning.

Forhøjelse af periodiske afgifter

Den grønne ejerafgift, vægtafgift og udligningsafgift bliver forhøjet årligt til og med 2026.

Den grønne ejerafgift omlægges fra at være baseret på en bils brændstofforbrug til at være baseret på dens CO2-udledning. Ændringen vil have virkning for biler, der indregistreres første gang den 1. juli 2021 eller senere, uanset om den første indregistrering sker i Danmark eller i udlandet.

For biler, som er indregistreret første gang senest den 30. juni 2021, vil der fortsat skulle betales afgift opgjort efter brændstofforbruget.

Satserne for brændstofforbrugsafgift og vægtafgift forhøjes i forhold til 2021-niveauet med 3 % for 2022, 9,7 % for 2023, 16,8 % for 2024, 24,4 % for 2025, 36,9 % for 2026.

Udligningsafgiften forhøjes med 20,7 % pr. 15. februar 2021.

Hvis der er spørgsmål til de nye regler om registreringsafgift, kan du kontakte Peter Loft på tlf. 40302315 / psl@bachmann-partners.dk  eller kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 / dme@bachmann-partners.dk for yderligere information.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *