Med et ønske om, at gøre el- og hybridbiler mere attraktive som firmabil, er der sket en betydelig lempelse af reglerne om beskatning af fri bil for disse typer af biler i 2020.

De almindelige regler for beskatning af fri bil

Når en firmabil stilles til rådighed for en aktionærs eller en medarbejders private benyttelse, skal personen beskattes heraf efter ligningslovens regler om fri bil.

Hidtil er aktionæren eller medarbejderen blevet beskattet med udgangspunkt i værdien af bilen ved 1. indregistrering, såfremt bilen er anskaffet mindre end 36 måneder (3 år) efter 1. indregistrering. Efter udløbet af de 36 måneder nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 % af nyvognsprisen.

For brugte biler, der anskaffes mere end 3 år efter 1. indregistrering, opgøres beskatningsgrundlaget for værdien af fri bil til beskatning hos hovedaktionæren eller en medarbejder til arbejdsgiverens/leasingselskabets købspris.

Særreglen for el- og hydridbiler i 2020

Når der stilles en el- eller pluginhybridbil til rådighed som fri bil, skal beskatningsgrundlaget opgøres efter ligningslovens almindelige regler for fri bil.

I perioden 1. april 2020 til 31. december 2020 indføres der et særligt fradrag i den personlige beskatning for brugere, der kører privat i en firmabil, som enten er elbil eller pluginhybridbil. I henhold til lovændringen fremgår det, at der er indført et særligt årligt fradrag på 40.000 kr. Ændringen er imidlertid kun gældende i perioden 1. april 2020 til 31. december 2020, hvorfor det reelle fradrag i bruttobeskatningen er 3.333 kr. pr. måned i perioden 1. april 2020 til 31. december 2020. Fradraget gælder også for brugere, der i forvejen har en elbil eller pluginhybridbil.

Hvis der har været flere biler i samme måned – dyreste beskattes

Ved bilskifte midt i en kalendermåned sker der i praksis beskatning af den dyreste af bilerne i den pågældende måned. Det vil sige, at hvis en medarbejder i maj måned 2020 kører halvdelen af måneden i en elbil og den anden halvdel af måneden i en almindelig benzinbil, vil medarbejderen blive beskattet af sidstnævnte i hele måneden uden adgang til reduktion i beskatningsgrundlaget i den pågældende måned.   

Hvordan værdien af fri bil skal indberettes

Som medarbejder er beskatning af fri bil et skattepligtigt personalegode efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, og det er derfor arbejdsgiveren, der skal sørge for den månedlig indberetning til skattemyndighederne. Hvis medarbejderen har haft en el- eller pluginhybridbil til rådighed, er det arbejdsgiveren, som skal reducere beskatningsgrundlaget med ovenstående fradrag.  

  
For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 eller mail dme@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 eller mail pha@bachmann-partners.dk eller Christian Bachmann på tlf. 30304521 eller mail chb@bacmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *