Regeringen bebudede sidste år, at den ville fjerne de skattemæssige fordele, der er forbundet med forældrekøbslejligheder, hvor forældre køber en lejlighed og udlejer den til et barn. Det har været uvist, hvordan indgrebet ville ske, herunder har det været uvist, om forældrekøbslejligheder også fremover kan indgå i virksomhedsordningen. Skatteministeriet har for nylig sendt et udkast til lovforslag i høring, der skal udmønte dette initiativ. Her får du en kort beskrivelse af, hvad lovforslaget går ud på.

Forældre, der køber en lejlighed med henblik på udlejning til et barn, kan efter de gældende regler placere denne lejlighed i virksomhedsordningen, da udlejning af fast ejendom betragtes som virksomhed. Anvendelse af virksomhedsordningen giver mulighed for, at renteudgifter får en fradragsværdi på op til ca. 56 pct. Den, der køber en privat ejerbolig til egen anvendelse, kan også fradrage renteudgifter, men det sker som et fradrag i kapitalindkomsten, hvor fradragsværdien typisk ligger på ca. 33 pct.

Med regeringens udspil ændres der ikke ved, at udlejning af fast ejendom fortsat betragtes som virksomhed, der kan indgå i virksomhedsordningen. Men med regeringens udspil fjernes den skattefordel, der består i, at renteudgifter har haft en høj fradragsværdi. Fra og med 1. januar 2021 vil rentefradraget ved forældrekøbslejligheder, der indgår i virksomhedsordningen, være det samme som private renteudgifter i forbindelse med køb af ejerbolig.

Fast ejendom, der udlejes til nærtstående, omfattes af indgrebet. Det vil sige, at fast ejendom, der udlejes til f.eks. børn, børnebørn og disses ægtefæller, omfattes. Fast ejendom, der udlejes til søskende og søskendebørn, omfattes ikke af indgrebet. Det er alene fast ejendom, der udlejes til beboelse, der omfattes af indgrebet.

Reduktionen af den skattemæssige værdi af renteudgifterne sker skematisk via en såkaldt rentekorrektion.

Med det nuværende lave renteniveau, er den økonomiske betydning af rentekorrektionen formentlig af mindre betydning for de fleste. Antages det, at der årligt er renteudgifter på 50.000 kr., så har skattemyndighederne afholdt 28.000 kr. af disse med de gældende regler. Fremover bliver det alene 16.500 kr. Det vil altså sige en difference på 11.500 kr. Det medfører en ekstraudgift for forældre på ca. 1.000 kr. pr. måned og kan lidt firkantet sagt betragtes som en ekstraskat, som forældre skal betale, når de udlejer fast ejendom til beboelse til børn.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dkAnn Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *