Tag Arkiver: forskerskatteordning

Praksisændring for vederlagskravet i forskerskatteordningen

Østre Landsret har ved dom af 22. december 2021 ændret Skattestyrelsens praksis for, hvornår en skatteyder er berettiget til anvendelsen af forskerskatteordningen. Skatteyderen fik medhold i, at vederlagskravet var opfyldt, selvom lønnen først blev forhøjet ved ny ansættelseskontrakt indgået i det igangværende kalenderår. Forskere og højtlønnede medarbejdere, som en arbejdsgiver rekrutterer fra udlandet, kan under […]