Tag Arkiver: Kapitalejerlån

Ikke ulovligt kapitalejerlån, da søskende ikke anses som nærtstående

I en ny afgørelse fandt Landsskatteretten, at ligningslovens § 16 E om ulovlige aktionærlån ikke fandt anvendelse, da søskende ikke anses som nærtstående, og at søsterens ejerandele derfor ikke kunne medregnes ved vurderingen af, om en kapitalejer havde bestemmende indflydelse. Ved vurderingen af om overdragelser fra et selskab til en kapitalejer kan anses som et […]