Tag Arkiver: klima

Første delrapport fra ekspertgruppen, der skal fremlægge forslag til en ensartet CO2-afgift

Ekspertgruppen, som skal udarbejde grundlaget for en generel og så vidt mulig ensartet CO2-afgift fremlagde sin første delrapport den 8. februar 2022. Rapporten er endnu et skridt i retning af indførelse af en afgift på drivhusgasudledninger. Første skridt var indgåelsen af et bredt politisk forlig i december 2020, hvori det blev fastlagt, at der skulle […]