Tag Arkiver: Østre Landsret

Skatteministeriet har ikke anket Østre Landsrets dom vedrørende underkendelse af Motorstyrelsens praksis om godtgørelse af registreringsafgift

Vi har tidligere oplyst, at Østre Landsret den 8. juli 2022 har afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. Ankefristen for denne dom er nu udløbet og Skatteministeriet har valgt ikke at anke dommen. Dommen vil derfor få betydning for rigtig mange virksomheder, som enten ikke har fået udbetalt den godtgørelse, som […]