Tag Arkiver: skattekontrol

Højesteret sætter rammerne for, hvornår et aktionærlån er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition

Højesteret har i en dom af 8. februar 2023 igen taget stilling til, hvad der kan rummes inden for formuleringen ”som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, når et aktie- eller anpartsselskab yder et lån til en kapitalejer med bestemmende indflydelse. En rentefordel i selskabets interesse var ikke tilstrækkeligt til at kvalificere lånet som en […]

Nye initiativer til styrkelse af skattekontrollen

Skatteminister Morten Bødskov har i dag, den 3. marts 2021 fremlagt en samlet plan til styrkelse af skattekontrollen: Styrket skattekontrol – tæt på og klar til fremtiden. Anden etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark. Regeringen har i alt afsat 2,7 mia. kr. ekstra til styrkelse af skattevæsenet, svarende til 1.000 ekstra ansatte. I […]